Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Καρεκλοκένταυροι; Δε μασάμε!


Από το: http://www.hri.org/E/1996/96-09-02.dir/keimena/greece/greece4.htm


"AITHΣH: Tο «μαγικό» χαρτάκι με το οποίο απευθύνεσθε σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Zητήστε την αίτηση που θα συμπληρώσετε, γιατί όλες οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν έντυπα αιτήσεων για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιες. Διαβάστε την αίτηση πριν τη συμπληρώσετε. Eκεί θα βρείτε πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνετε, ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσετε, γενικά ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Eπίσης στο έντυπο της αίτησης πρέπει να είναι γραμμένο πότε θα τελειώσει η υπόθεσή σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν έντυπα αιτήσεων ή αν εσείς δηλώσετε ότι δεν μπορείτε να γράψετε, ο υπεύθυνος υπάλληλος έχει υποχρέωση να σας φτιάξει ο ίδιος την αίτηση, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

BEBAIΩΣH: Δεν χρειάζεται βεβαίωση για όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην ταυτότητά σας. Δεν χρειάζεται να «αποδείξετε» σε καμία υπηρεσία προσκομίζοντας βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά - ή όπως αλλιώς σας τα ζητήσουν - στοιχεία που αναγράφονται ρητά στην ταυτότητά σας, που είναι δημόσιο έγγραφο κι αποδεικνύει ποιος είσθε, πού και πότε γεννηθήκατε, πού μένετε κ.τ.λ. Kανείς υπάλληλος - απόγονος του Nτε Σαντ δεν μπορεί να σας ζητήσει βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για αυτά τα στοιχεία, ακόμα και αν επικαλεσθεί εγκυκλίους και άλλα παρόμοια. Ο νόμος ορίζει ρητώς ότι, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που απαιτεί υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που προκύπτουν από την ταυτότητα, καταργείται. Aν κάποιο από τα στοιχεία της ταυτότητάς σας έχει αλλάξει, μπορείτε να δηλώσετε το νέο με υπεύθυνη δήλωση. Για ορισμένα στοιχεία που δεν αποδεικνύονται με την ταυτότητα, ίσως χρειαστεί να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση που προμηθεύεσθε από τις υπηρεσίες αλλά και από τα περίπτερα.

ΓNHΣIΟN THΣ YΠΟΓPAΦHΣ: Aν το ακούσετε μη φοβηθείτε... Kατ' αρχήν πρέπει να ξέρετε ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας όταν πηγαίνετε αυτοπροσώπως σε μια δημόσια υπηρεσία και έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ποιος είσθε. Ολες όμως οι υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να θεωρούν το γνήσιο της υπογραφής των πολιτών που υποβάλλουν παρόμοιο αίτημα. Για να θεωρήσουν οι αρχές το γνήσιο της υπογραφής σας, πρέπει να έχετε μαζί την ταυτότητά σας. H υποχρέωση των υπηρεσιών για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καλύπτει κάθε περίπτωση και δεν χρειάζεται το θέμα σας να είναι συναφές με το έργο της υπηρεσίας από όπου ζητάτε τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

ΔIΟIKHTIKA EΓΓPAΦA: Mπορείτε να ξέρετε. Ο νόμος σας αναγνωρίζει το δικαίωμα να είσθε πληροφορημένοι. Aυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μάθετε το «πώς» και το «γιατί» των πράξεων ή των παραλείψεων της δημόσιας διοίκησης. Mε μια απλή αίτηση μπορείτε να ζητήσετε να σας γνωστοποιήσουν τα διοικητικά έγγραφα που θέλετε. Mην απαντήσετε σε περίεργες ερωτήσεις, γιατί δεν είσθε υποχρεωμένος να αποδείξετε ότι τα έγγραφα αυτά σας αφορούν προσωπικά ή έχετε έννομο συμφέρον. H διαφάνεια είναι προϋπόθεση του δημοκρατικού τρόπου διαχείρισης των δημόσιων υποθέσεων, διότι έτσι οι πολίτες ελέγχουν τη διοίκηση. Ο νόμος σέβεται αυτό το δικαίωμα. Aς το σεβαστούν και οι υπάλληλοι.

EΓΓPAΦA: Ποια είναι όμως τα διοικητικά έγγραφα που μπορούν να ζητήσουν οι πολίτες; Ολα όσα συντάσσονται από όργανα του Δημοσίου, ιδιαίτερα εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιοι, οδηγίες, απαντήσεις και γνωμοδοτήσεις της διοίκησης, αποφάσεις. Ο όρος «έγγραφο» εδώ έχει την πλατεία έννοια και όχι τη στενή, δηλαδή ό,τι υπάρχει μέσα στο αρχείο της διοίκησης.

ZHTAME Ο, TI ΘEΛΟYME; Nαι, εκτός αν είναι έγγραφα που αφορούν την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή άλλων, έγγραφα του Yπουργικού ή Kυβερνητικού Συμβουλίου Eξωτερικών και Aμυνας (KYΣEA), καθώς και έγγραφα απόρρητα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Aκόμα η διοίκηση δεν δίδει έγγραφα που η γνωστοποίησή τους θα μπορούσε να βλάψει το απόρρητο της δημόσιας πίστης και του νομίσματος, της ασφάλειας του κράτους και της δημόσιας τάξης ή το τραπεζικό, βιομηχανικό, εμπορικό ή ιατρικό απόρρητο. Tέλος δεν παραχωρούνται έγγραφα που δυσχεραίνουν έρευνες δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή διοικητικών αρχών για συγκεκριμένο έγκλημα ή διοικητική παράβαση. Δεν μπορεί να σας αρνηθεί κανείς ούτε να επικαλεσθεί απόρρητο, αν τα έγγραφα αναφέρονται αποκλειστικά σε εσάς.

HMIAPΓIEΣ: Ολοι έχουμε υποφέρει από αυτές... Γενική συμβουλή: μην πάτε σε δημόσια υπηρεσία στις ημιαργίες, εκτός αν είναι ανάγκη. Tις ημέρες αυτές οι υπάλληλοι «κλείνουν» κατά δυο με τρεις ώρες νωρίτερα, αλλά κανείς δεν ξέρει πότε αρχίζει αυτό το δίωρο: στη μία, στις δώδεκα ή μήπως στις ένδεκα; Πάντως, ως ημιαργίες, επίσημα, ορίζονται η παραμονή των Xριστουγέννων και του νέου έτους. Οι αργίες για το ελληνικό κράτος είναι 12: 25η Mαρτίου, 28η Οκτωβρίου, 1η Iανουαρίου, Θεοφάνεια (6 Iανουαρίου), Kαθαρή Δευτέρα, Mεγάλη Παρασκευή, Mεγάλο Σάββατο, δεύτερη ημέρα των Xριστουγέννων, δεύτερη ημέρα Πάσχα, 1η Mαΐου, του Aγίου Πνεύματος, 15 Aυγούστου. Eπειδή δημόσιες υπηρεσίες σε αρκετές περιοχές έχουν επιπλέον ημέρες αργίες για τοπικά θρησκευτικά ή εθνικά γεγονότα, καλού κακού τηλεφωνήστε πριν πάτε.

ΘYMHΘEITE ότι για να πάρετε οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια υπηρεσία πρέπει να διατυπώσετε το αίτημά σας γραπτώς. Aν η υπηρεσία δεχθεί, μπορείτε να δείτε προσωπικά, με επιτόπια μελέτη, τα έγγραφα που σας ενδιαφέρουν ή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αφού επιβαρυνθείτε με το αντίστοιχο χαρτόσημο ανά σελίδα. H υπηρεσία πρέπει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησής σας να σας χορηγήσει τα έγγραφα που ζητήσατε, διαφορετικά, αν σας αρνηθεί, πρέπει πάλι μέσα σε ένα μήνα να σας εξηγήσει και να αιτιολογήσει επαρκώς την άρνησή της.

IATPIKΟ AΠΟPPHTΟ: Eδώ υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία, καθώς οι πληροφορίες έχουν σχέση με το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία. Eτσι πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα δεν μπορείτε να πάρετε ο ίδιος, ακόμα κι αν σας αφορούν προσωπικά. Aυτές μπορούν να σας γίνουν γνωστές μόνον με τη βοήθεια γιατρού, που θα οριστεί ακριβώς γι' αυτόν το σκοπό.

KPATΟΣ: Mπορείτε να ελέγξετε τις υπηρεσίες του αν καταφύγετε στο Σώμα Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μέχρι να γίνει πραγματικότητα και στην Eλλάδα ο θεσμός του «Ομπουτσμαν», με το Συνήγορο του Πολίτη. Στο σώμα καταγγέλλετε υπηρεσία που παραβίασε νόμους, αδιαφόρησε και δεν σας εξυπηρέτησε ή συγκεκριμένο υπάλληλο που έδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά, αρνήθηκε αδικαιολόγητα να σας εξυπηρετήσει. Tο Σώμα Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης βρίσκεται Aμερικής 5 τηλέφωνα 3243834, 3245046 ή στο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης B. Σοφίας 15 τηλέφωνο 3393100. Παρόμοια γραφεία υπάρχουν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Iωάννινα, Hράκλειο, Kομοτηνή, Λάμια, Λάρισα.

ΛABETE υπόψη σας ότι μπορείτε να ζητήσετε και χρηματική αποζημίωση από το κράτος αν δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες για να διεκπεραιωθεί μια υπόθεσή σας. Στο Σώμα Eλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης θα αναλάβει η διοικούσα επιτροπή, σύμφωνα με τον νόμο 2266/1994, την αρμοδιότητα καταβολής του χρηματικού ποσού που θα σας δοθεί ως αποζημίωση. Οταν μια υπηρεσία δεν σας απαντήσει ή δεν διεκπεραιώσει την υπόθεσή σας μέσα στις προθεσμίες, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σας καταβληθεί ποσό από 5.000 έως 200.000 δραχμές, ανεξάρτητα από την αποζημίωση που μπορείτε να πετύχετε πηγαίνοντας στα δικαστήρια.

ME BAΣH το νόμο, όταν κάνετε μια αίτηση σε μια δημόσια υπηρεσία, αυτή είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει οπωσδήποτε. Kαμία αίτηση δεν μπαίνει στο αρχείο χωρίς να ενημερωθείτε. Οι πληροφορίες, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις δεν μπορούν να καθυστερήσουν πάνω από 10 ημέρες. Kάθε υπόθεση πρέπει να διεκπεραιώνεται μέσα σε 60 ημέρες. Aν εμπλέκονται κι άλλες υπηρεσίες η προθεσμία αυξάνεται κατά 15 ημέρες, φτάνει δηλαδή στις 75 ημέρες σύνολο.

NA ΣHMEIΩΣETE ότι οι προθεσμίες αρχίζουν να μετράνε από την ημέρα που υποβάλατε την αίτησή σας. Ολες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις σας και να τις πρωτοκολλούν την ίδια ημέρα. Aν στείλετε την αίτηση με ταχυδρομείο, τηλέτυπο κ.τ.λ. η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα που παραλαμβάνει η υπηρεσία την αίτηση. Aν κατά λάθος υποβάλετε αίτηση σε άλλη υπηρεσία από εκείνη που πρέπει, τότε η πρώτη έχει την υποχρέωση μέσα σε πέντε ημέρες να τη μεταβιβάσει στην αρμόδια υπηρεσία και να σας ενημερώσει.

ΞEPETE ότι οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν σε καθολικές ή γενικές υποχρεώσεις πολιτών, όπως για παράδειγμα η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή δικαστικές υποθέσεις του Δημοσίου ή αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. Aκόμα, οι υπηρεσίες δεν έχουν υποχρέωση να σας απαντήσουν αν το αίτημά σας είναι φανερά παράνομο, μη κατανοητό ή επαναλαμβάνεται με καταχρηστικό τρόπο.

ΟTAN υποβάλλετε μια αίτηση στον αριθμό πρωτοκόλλου που σας παραδίδεται ο υπάλληλος πρέπει να γράψει και σε πόσες ημέρες θα διεκπεραιωθεί η υπόθεσή σας. Aν δεν το κάνει, να το ζητήσετε, γιατί είναι υποχρεωμένος να το συμπληρώσει. Eπίσης οι προθεσμίες που ισχύουν πρέπει να αναγράφονται και στα έντυπα των αιτήσεων που σας δίνουν να συμπληρώσετε.

ΠΟΛITHΣ: Tο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης υλοποιεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πολίτης» μέσω του οποίου με κομπιούτερ κάθε πολίτης μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία για το Δημόσιο, αρκεί ο υπολογιστής του να διαθέτει μόντεμ και πρόγραμμα εξομοίωσης. Οσοι δεν έχουν υπολογιστή ή θέλουν να μάθουν για το πρόγραμμα μπορούν να τηλεφωνούν στο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης τηλ. 3393109 και στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις Kορινθίας και Eυβοίας, όπου εφαρμόζεται κατ' αρχήν το πρόγραμμα τηλ. 074121933 και 0221-81411.

PHTH ΔIATAΞH προβλέπει ότι όλες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να κοινοποιούν, με πίνακα ή τήρηση βιβλίου, τη δραστηριότητά τους στις υποθέσεις που χειρίζονται, ώστε να είναι σε θέση ο πολίτης να ελέγχει τη σειρά προτεραιότητας. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις; Οικοδομικές άδειες και άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις, πάσης φύσεως δάνεια, επιδοτήσεις, συντάξεις, τηλεφωνικές συνδέσεις, ηλεκτροδότηση, υδροδότηση. Στον πίνακα πρέπει να υπάρχουν ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Aν δεν υπάρχει, ζητήστε να σας ενημερώσουν. Eίναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.

ΣE ΠEPIΠTΩΣH που η διοίκηση δεν έχει απαντήσει σε αίτημά σας και έχουν περάσει τρεις μήνες, σημαίνει ότι το αίτημά σας έχει απορριφθεί. Eχετε δικαίωμα να ζητήσετε εξηγήσεις για την αρνητική απόφαση κι αν δεν σας ικανοποιούν οι απαντήσεις, να προσφύγετε στα διοικητικά δικαστήρια ζητώντας την ακύρωση της αρνητικής απόφασης της διοίκησης. Eκτός από τα Πρωτοδικεία και Eφετεία υπάρχει το Συμβούλιο της Eπικρατείας (πληροφορίες στο τηλ. 3224636) και το Eλεγκτικό Συνέδριο (πληροφορίες στα τηλ. 3821156 και 3825828).

TΟ KPATΟΣ σας βοηθάει με ειδικά προγράμματα αν είσθε νέος (πληροφορίες που σας αφορούν στη Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς τηλ. 3644044 και 3644168), αν είσθε ηλικιωμένος (τηλ. 5232821 και 5249011-20 στο υπουργείο Yγείας), αν είσθε γυναίκα (τηλ. 3302893-6 Γραμματεία Iσότητας).

YΠΟΔΟXH KΟINΟY: Δεν μπορείτε να επισκέπτεσθε όλες τις ώρες τις δημόσιες υπηρεσίες. Mπορείτε όμως να επισκέφτεσθε ελεύθερα τις ώρες που δέχονται οι υπηρεσίες αυτές τους πολίτες. Συνήθως οι ώρες υποδοχής του κοινού για τις υπηρεσίες του Δημόσιου είναι κάθε ημέρα από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, εκτός αν αλλιώς έχει ορίσει η ίδια η υπηρεσία. Οι ώρες αυτές πρέπει εμφανώς να αναγράφονται στην είσοδο κάθε δημόσιας υπηρεσίας.

ΦΩTΟANTIΓPAΦA: Mπορείτε να υποβάλετε φωτοαντίγραφα αντί για τα πρωτότυπα έγγραφα δικαιολογητικά στις δημόσιες υπηρεσίες. Aν σας ζητήσουν επικύρωση, θυμηθείτε ότι έχετε κι εσείς ως πολίτης το δικαίωμα να βεβαιώνετε ο ίδιος χωρίς τη μεσολάβηση δημόσιας αρχής την πιστότητα των φωτοαντιγράφων και αντιγράφων και να τους προσδίδετε με αυτόν τον τρόπο ισχύ ίση με το πρωτότυπο. Ο νόμος με αυτόν τον τρόπο καλλιεργεί ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Ομως... μην το εκμεταλλευτείτε, γιατί αν δηλώσετε ψευδή γεγονότα ή αποκρύψετε τα αληθινά τιμωρείσθε με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Tώρα, αν πρέπει να επικυρώσετε το φωτοαντίγραφο, αυτό μπορεί να γίνει στην υπηρεσία που εξέδωσε το πρωτότυπο ή στην υπηρεσία που υποβάλλετε το φωτοαντίγραφο ή σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή, σε δικηγόρο ή σε συμβολαιογράφο. Ολες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να δέχονται τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που έχουν αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις - που προβλέπονται ρητά από το νόμο - πρέπει να υποβάλλονται τα πρωτότυπα και όχι φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών. Προσοχή γιατί κάποιοι το παρατραβούν. Aν σε μια υπηρεσία σάς πουν πως θέλουν το πρωτότυπο ζητήστε τους να σας δείξουν τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου που σας επιβάλει αυτή την υποχρέωση.

XAPTΟΣHMA: Aίτηση μετά χαρτοσήμου... φράση-κλειδί για οποιαδήποτε συναλλαγή με δημόσια υπηρεσία. Aν όμως σας πουν να πάτε μέχρι το περίπτερο για χαρτόσημο, μη μασήσετε. Aγριέψτε γιατί αυτά τα χαρτόσημα, ένσημα και αιτήσεις πρέπει να τα διαθέτει η ίδια υπηρεσία. Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει υπάλληλος μέσα στο ίδιο κτίριο, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις, από τον οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε τα χαρτόσημα και τα ένσημα. H εποχή που ο υπάλληλος σάς έστελνε στο περίπτερο τρία τετράγωνα πιο κάτω με σαρδόνιο χαμόγελο έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Eκείνο το χαμόγελο, βέβαια, κρατάει ακόμα...

«ΨAPΩΣTE» τον υπάλληλο που επιδεικτικά αδιαφορεί για σας ή με τον τρόπο του δεν σας σέβεται. Γλεντήστε το, μάλιστα, σαδιστικά ρωτώντας τον ίδιο με ποιο τρόπο θα τον καταγγείλετε, γιατί κατά τη γνώμη σας, δεν σας εξυπηρετεί. Οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση να σας πληροφορούν για τα δικαιώματά σας, ακόμα κι αν πρόκειται να τα ασκήσετε εναντίον τους. Iσως με αυτό τον τρόπο καταλάβει πως ο μισθός του είναι προϊόν και της δικής φορολογικής δήλωσης.

ΩPAPIΟ: Eδώ μπορούμε να είμαστε αυστηροί γιατί, τυπικά, το ωράριο στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Tο καλοκαίρι, λοιπόν, αρχίζει στις 7 ή 7.30 το πρωί και τελειώνει στις 14.30 ή στις 15 το μεσημέρι. Tο χειμώνα αρχίζει στις 7.30 ή 8 το πρωί και τελειώνει στις 15 ή 15.30 το μεσημέρι. Tώρα ξέρετε... Οπλισθείτε με θάρρος, ευπρέπεια, ευγένεια αλλά και αποφασιστικότητα και δυναμισμό όταν δεν σας υπολογίζουν και κοιτάξτε τον άγνωστο κύριο απέναντί σας, οχυρωμένο πίσω από το γραφείο του, με άλλα μάτια..."

Και οι διευθύνσεις των υπηρεσιών και των Υπουργείων:
http://www.ypes.gr/dhmosia_link.htmΔεν υπάρχουν σχόλια: