Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Βουλη των Ελλήνων:

...εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη αρκούντως ελλιποβαρής.
Αποτέλεσμα: η Ελλάδα επωλήθη, έναντι γραμματίου 110 δις.
Υπόδουλοι ακόμη μια φορά.Δεν υπάρχουν σχόλια: