Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Η επιστροφή στο αυτονόητο...

Η επιστροφή στο αυτονόητο, έγραψε κάποτε η Λ. Ζωγράφου, είναι η πιο μεγάλη αναγκαιότητα για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Δυστυχώς, σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο ότι μια δασκάλα μπορεί και πρέπει να διδάσκει απρόσκοπτα την ελληνική γλώσσα και την ελληνική ιστορία στα ελληνόπουλα.
Δυστυχώς, σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο ότι οι νόμοι του κράτους έχουν καθολική ισχύ σε όλη την επικράτεια.
Δυστυχώς, σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι αυτονόητο ότι την εκπαιδευτική πολιτική την καθορίζει η ελληνική πολιτεία.
Δυστυχώς, σήμερα στην Ελλάδα δεν εκλαμβάνεται αυτονόητα ο πατριωτισμός ως μια αρετή του πολίτη.
Πρέπει, κάθε φορά, να συζητάμε ποιες παράμετροι του αυτονόητου δεν...χωρούν στην πολιτισμική εξίσωση μιας, ανορθολογικής κι ανερμάτιστης, "εκσυγχρονιστικής" κουλτούρας.
Το πεδίο ορισμού της "πολυπολιτισμικής" κοινωνίας αφορά σε μια μονοσήμαντη απεικόνιση, όπου τα πολιτισμικά δικαιώματα των μειοψηφιών είναι "ιερά κι αδιαπραγμάτευτα", ενώ τα αντίστοιχα πολιτισμικά δικαιώματα της πλειοψηφίας θεωρούνται, σχεδόν, σαν "φασιστικές" επιβολές. Η πολιτισμική ανοχή κι αλληλεπίδραση, σ' αυτό το "εκσυχρονιστικό" πεδίο ορισμού, νοούνται μόνον σαν παραγοντική δύναμη της μειοψηφικής κουλτούρας, ενώ οι ίδιες οι μειονότητες διατηρούν...αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα στην κλειστή και στεγανή πολιτισμική τους "ιδιαιτερότητα". Έτσι, η πολιτισμική ανοχή κι ελαστικότητα, η πολιτισμική διαντίδραση, νοείται σαν αποκλειστική υποχρέωση και καθήκον της επικρατούσας κουλτούρας. Σε περίπτωση που η πλειοψηφική κουλτούρα αξιώσει απ' τις μειοψηφίες ανάλογη πολιτισμική ανοχή και ελαστικότητα, τότε στο πεδίο ορισμού της "εκσυγχρονιστικής" εξίσωσης προστίθεται ο παράγοντας του νόμου του Godwin (και όχι αποκλειστικά σε ότι αφορά τις διαδικτυακές συζητήσεις).
Κοντολογίς, η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να διδάσκει στα παιδιά της την ελληνική γλώσσα και την ελληνική ιστορία με τον τρόπο που η ελληνική πολιτεία καθορίζει, ούτε έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει τους νόμους του ελληνικού κράτους σε όλη την ελληνική επικράτεια, γιατί, κατά την "εκσυγχρονιστική" πολιτισμική εξίσωση, αυτό "παραβιάζει" (με φασίζοντα τρόπο!) τα "ιερά" δικαιώματα μιας (θρησκευτικής) μειονότητας να παραμείνει...στεγανοποιημένη από πολιτισμικές διαντιδράσεις με την ελληνική παιδεία και κουλτούρα!
Μάιστα!
Και στην κορφή, "εκσυγχρονιστική" κανέλα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: